Women in Computing – Anita’s Moonshot Codeathon  

UWAGA!

W związku z 30. rocznicą powstania wspólnoty Systers, AnitaB.org organizuje technologiczno-społeczny konkurs dla wszystkich kobiet

Anita’s Moonshot Codeathon

https://challengerocket.com/pl/anitasmoonshot

Hackathon dąży do wzmocnienia pozycji kobiet w branży i jest aranżowany przez AnitaB.org i Systers – organizacje, których celem jest łączenie i inspirowanie kobiet oraz pomoc w dalszej edukacji i karierze technologicznej.

Głównym zamierzeniem konkursu jest zaangażowanie kobiet w tworzenie twórczych rozwiązań dla problemów społeczno-kulturowych oraz społeczno-ekonomicznych w ich otoczeniu.

Wartość nagród to 27,250 $ !!!

W hackathonie biorą udział kobiety z całego świata! Koniecznie musicie dołączyć i Wy!  –> https://challengerocket.com/pl/anitasmoonshot

 

ONLY FOR WOMEN!

AnitaB.org in honor to Systers 30th Anniversary Celebration is launching out the tech and social challenge for Women in Computing –

Anita’s Moonshot Codeathon  

https://challengerocket.com/pl/anitasmoonshot

Hackathon strives to strengthen the position of women in the industry and is arranged by AnitaB.org and Systers – organizations whose aim is to connect and inspire women and help in further education and technological career.

The main goal of this online codeathon is to bring women from interdisciplinary backgrounds to produce a creative solution to a socio-cultural or socio-economic problem.

Prize pool: up to $27,250 value !!!

Women from all over the world take part in the hackathon! Don’t miss the chance to stand out and join as well!

–> https://challengerocket.com/pl/anitasmoonshot

Partners: