Polyglot Programming Conference

Facebook cover

This year brings us the third edition of PolyConf, 3-day conference focusing on the area of ​​advanced technologies for the fans of polyglot approach to programming.

 

Conference history dates back to 2006, when the first edition of RuPy, a conference uniting supporters of the two programming languages ​​Ruby and Python, was held. For 8 years RuPy traveled around the world (Brno, Sao Paolo, Budapest) to settle for good in Poznan under the new name as PolyConf. The theme was extended to different, often less popular languages, but the main purpose became promoting polyglot approach to programming.

The conference idea is very straightforward: 3 days, 6 workshops, 40 intensive, advanced polyglot talks, but also 3 parties and 5K Run. 🙂

Some of the speakers from previous editions are: Ryan Dahl – node.js creator, Robert Virding – co-creator of Erlang, Stefan Karpinski – co-creator Julia and John Hughes – co-creator of Haskell.

This year, among others, their presence confirmed: Rachel Reese (@rachelreese), Guy Bedford (@guybedford), Andreas Rumpf and Jo Liss (@jo_liss).

 

If you would like to join this year’s speakers, CFP is still open! Your presentations can be submitted through the portal Eventil.

Conference events will be preceded by satellite and accompanying events in Warsaw, Berlin and Paris. You can follow PolyConf on Twitter (polyconfhq), Facebook (facebook.com/polyconf) and on their website polyconf.com.

 

When: June 30 – July 2, 2016

Where: POZnan, main building of the Faculty of Law and Administration of Adam Mickiewicz University

 


 

W tym roku odbędzie się trzecia edycja PolyConf, 3-dniowej konferencji skupiającej się na obszarze zaawansowanych technologii dla fanów poliglotycznego podejścia do programowania.

 

Historia konferencji sięga 2006 roku, kiedy to odbyła się pierwsza edycja RuPy, czyli konferencji zrzeszającej zwolenników dwóch języków programowania: Ruby i Python. Przez 8 lat RuPy wędrował po świecie (Brno, Sao Paolo, Budapeszt), żeby na dobre zadomowić się w Poznaniu w nowej odsłonie jako PolyConf. Tematykę rozszerzono o różne, często mniej popularne języki, ale głównym celem było promowanie poliglotycznego podejścia.

Forma konferencji jest prosta: 3 dni, 6 warsztatów, 40 intensywnych, zaawansowanych, poliglotycznych talków, ale również 3 wieczorne imprezy oraz bieg na 5 kilometrów. 🙂

Wśród speakerów poprzednich edycji znaleźli się m.in. Ryan Dahl – twórca node.js, Robert Virding – współtwórca Erlanga, Stefan Karpinski – współtwórca Julii oraz John Hughes – współtwórca Haskella.

W tym roku swoją obecność potwierdzili m.in.: Rachel Reese (@rachelreese), Guy Bedford (@guybedford), Andreas Rumpf oraz Jo Liss (@jo_liss).

 

Jeśli chcecie dołączyć do grona tegorocznych speakerów, CFP jest otwarte! Swoje prezentacje można zgłaszać za pośrednictwem portalu Eventil.

Konferencję poprzedzać będą satelitarne wydarzenia oraz imprezy towarzyszące m.in. w Warszawie, Berlinie i Paryżu. Aktualności możecie śledzić na Twitterze (@polyconfhq), Facebooku (facebook.com/polyconf) oraz na stronie polyconf.com.

 

Kiedy: 30 czerwca – 2 lipiec 2016

Gdzie: POZnan, budynek Wydziału Prawa i Administracji UAM

Partners: