O projekcie ICTGoGirls

Logo_ICTGoGIRLS-300x300

Projekt ICT GoGirls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych to projektedukacyjny, finansowany przez Komisję Europejską, m

ających na celu wspieranie przedsiębiorczości poprzez ICT wśród uczennic szkół ponadpodstawowych. Projekt prezentował atrakcyjność i potencjał ICT, jako narzędzia innowacji i rozwoju w większości sektorów gospodarki, jak również miał na celu zmniejszenie różnic płci w sektorze ICT, jako miejscu pracy.

Projekt zbliża się ku końcowi, zamknęliśmy etap szkoleń pilotażowych w szkołach z udziałem nauczycieli i uczennic. Podczas pilotaży projektu ICT GoGirls! przetestowano opracowaną przez partnerstwo metodologię, jak promować przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych, poprzez użycie nowych technologii. Na metodologię składają się m.in. platforma społecznościowa, na której nauczyciele i uczennice mogą znaleźć przydatne narzędzia, które umożliwią im zapoznanie się z najnowszymi propozycjami edukacji w ramach nowych technologii, skierowanymi do dziewcząt. W przygotowanym przez nas „pakiecie” poruszono również kwestie związanie z przedsiębiorczością, podejściem genderowym i swobodnym poruszaniem się po europejskiej rzeczywistości – porozumiewaniem się w językach obcych i użyciem nowych narzędzi dydaktycznych, wspierających naukę.

15 października w Antwerpii (BE) odbędzie się Konferencja Finalna, podsumowująca działania podjęte w projekcie, na którą serdecznie zapraszamy, szczegóły na temat Konferencji:  http://ictgogirls.eu/?q=en/node/120

Mamy nadzieję, że projekt ICT GoGirls! wychodzi naprzeciw współczesnym wymaganiom edukacyjnym i przyczyni się do zwiększenia zainteresowania dziewcząt nowymi technologiami, przedsiębiorczością i podnoszeniem własnych kluczowych kompetencji.

Osoby zainteresowane naszymi działaniami prosimy o kontakt z polskim koordynatorem projektu ICT GoGirls!:

p. Joanną Szczecińską jszczecinska@spoleczna.pl
Dział Pozyskiwania Funduszy
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi www.dpf.spoleczna.pl
Tel: 42/664 22 78

Strona internetowa projektu: http://ictgogirls.eu/

* Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Partners: