Kielce Code Carrots -WordPress

fb_851x315 (1)

Przyjdź i naucz się z nami WordPressa!

Nauczysz się samodzielnie tworzyć stronę internetową lub własnego bloga, który będzie przechowywany na wybranym przez Ciebie hostingu oraz będzie działać pod odpowiednim adresem url!

Warsztaty odbędą się w weekend, 25-26 czerwca w czytelni Institute of Design Kielce. Institute of Design Kielce po raz kolejny jest partnerem naszego wydarzenia.
Mentorem będzie Sebastian Bojara – programista z ponad trzyletnim stażem komercyjnym. Pasjonuje i specjalizuję się w WordPressie.

Warsztaty prowadzone będą dla osób, które nigdy nie pracowały na WordPressie, a chciałaby się go nauczyć.

Wymagania!
– zainstalowanie WordPressa na hostingu (hostingi mają darmowe konta testowe – 14dni – np. http://zenbox.pl/   https://www.hekko.pl/ )
– klient ftp – najlepiej https://winscp.net/download/winscp577setup.exe
– edytor tekstu – najlepiej https://www.sublimetext.com/3
– dobry humor na zajęciach 🙂

Informacja dotycząca rejestracji!
Liczba miejsc: 14
Decyduje kolejność zgłoszeń!

Start rejestracji: 17 czerwca 2016, 14:00
http://wordpresskielce2.evenea.pl/

W razie pytań zapraszamy na grupę Geek Girls Carrots Kielce.

Plan zajęć (może się zmienić:)
25.06 godz. 10:00 – 16:00 (ok. godz. 13 przerwa na obiad:)
26.06. godz. 10:00 – 15:00

Join the event on Facebook!

——————————————————————————————-

Come and learn WordPress with us!

You will  learn to create website or blog, which will be stored on chosen web hosting and will operate under an appropriate url!

The workshop will be held at the weekend,  June 25th -26th  in the Institute of Design in Kielce. The Institute of Design Kielce is a partner of our event once again.
Sebastian Bojara – programmer with more than three years’ service commercial experience is a mentor. He is passionate about and specialize in WordPress.

The workshops are for girls who have never worked on WordPress before and would like to learn it!

Requirements:
– Installing WordPress on hosting (Hosting Plans have free trial accounts – 14 days – eg. Http://zenbox.pl/   https://www.hekko.pl/)
– Ftp client – the best https://winscp.net/download/winscp577setup.exe
– Text editor – the best https://www.sublimetext.com/3
– good mood at the workshops 🙂

Information about registration:
Number of places: 14
First come first served!

Start of registration: 17th June 2016 at  2:00
http://wordpresskielce2.evenea.pl/

If you have any questions please visit:  Geek Girls Carrots Kielce group:

Schedule
25.06 hrs. 10:00am. – 4.00pm. (approx. at 1pm. lunch break 🙂
26.06. hours. 10:00am. – 3:00pm.

Link:

Join the event on Facebook!

Partners: