Start – up w praktyce. Spotkanie informacyjne

Czynniki sukcesu, czyli:

Jak szybko przejść drogę od pomysłu do produktu i biznesu oraz skutecznie pozyskać finansowanie. Przegląd kluczowych zagadnień przy budowaniu i rozwoju innowacyjnego biznesu, przykłady rozwiązań. Pozyskiwanie funduszy dla spółek typu start-up, pozyskanie inwestorów i współpraca z inwestorem.

W wyniku organizacji spotkań informacyjnych nastąpi zwiększenie świadomości dot. przedsiębiorczości start-up – szczególnie w grupie osób młodych (studentów i licealistów). Zapewnienie prelegentów z doświadczeniem akademickim pozwoli na efektywne dotarcie z przekazem do osób uczących się. Efektem spotkań będzie również stworzenie otoczenia sprzyjającego rozwojowi w tej dziedzinie, promowane będą mechanizmy finansowania działalności start-up, przedstawione zostaną dobre praktyki regionalnych przedsiębiorstw start-up. Spotkania służyć będą również jako swego rodzaju platforma dla budowania relacji biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami.

Seminarium składać się będzie z dwóch głównych części:

1)      Budowanie biznesu innowacyjnych firm startup

2)      Finansowanie Start – upów

Korzyści dla uczestników spotkania:

 1. Zdobycie praktycznej wiedzy na temat budowania i rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych typu startup (czyli firm wdrażających innowację, opartych na innowacji), w tym wiedzy, jak skutecznie pozyskiwać środki finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem źródła finansowania startupów, jakim są inwestorzy.
 2. Uzyskanie informacji o programach i instytucjach udzielających pomocy doradczej i finansowej, w tym informacji na temat programów i instytucji w regionie łódzkim.
 3. Zapoznanie z głównymi zagadnieniami towarzyszącymi zakładaniu przedsiębiorstw start – up, w tym związanymi z ochroną własności intelektualnej oraz występującymi przy wykorzystaniu w biznesie wyników prac naukowo-badawczych.
 4. Zapoznanie z praktycznymi aspektami zakładania firm (wybór formy organizacyjno – prawnej i jego konsekwencje dla rozwoju biznesu oraz pozyskania środków finansowych).
 5. Zapoznanie z głównymi czynnikami wpływającymi na powodzenie lub porażkę biznesów typu start – up, w tym uzyskanie wiedzy dotyczącej metod oraz sposobów rozwiązywania problemów (np. metoda budowania i prowadzenia biznesu innowacyjnego „lean start – up”, metoda zwiększenia zasobów w startującej firmie, np.poprzez pozyskanie i motywowanie zespołu).
 6. Zdobycie wiedzy na temat aktualnych i przyszłych (znanych w danym momencie) możliwości uzyskania środków finansowych dla założenia i rozwoju przedsiębiorstwa, pochodzących z dotacji i grantów, pożyczek i poręczeń, a także środków w formie inwestycji (kapitału inwestycyjnego) pochodzącego od inwestorów finansowych takich jak anioły biznesu, fundusze inwestycyjne zalążkowe i venture capital – dostępne w Polsce i za granicą.
 7. Zapoznanie z wadami i zaletami wszystkich źródeł finansowania dla start – upu.
 8. Uzyskanie informacji na temat możliwości pozyskania środków inwestycyjnych od inwestorów kapitałowych działających w Polsce i zagranicą oraz warunków uzyskania inwestycji.
 9. Zapoznanie z elementami procesu współpracy z inwestorem (proces inwestycyjny, negocjacje, współpraca, niezbędne dokumenty, zachowania i sposób przygotowania do współpracy).
 10. Zapoznanie z elementami umowy inwestycyjnej wstępnej (termsheet) oraz ostatecznej, uzyskanie wiedzy na temat negocjacji korzystnych warunków współpracy.
 11. Zdobycie wiedzy na temat zasad budowania biznes planu, w tym modelu biznesowego i finansowego (jak przygotowywać biznes plan z uwzględnieniem istotnych elementów z punktu widzenia preferencji inwestora).
 12. Uzyskanie informacji dotyczących zagadnień istotnych dla współpracy pomysłodawców z inwestorem we wspólnej spółce.
 13. Wszystkie zagadnienia zostaną zobrazowane przykładami polskich i zagranicznych spółek, które uzyskały finansowanie z ww. źródeł, w szczególności kapitału inwestycyjnego. Zostaną przedstawione przykłady.

Ok. 60% czasu szkolenia zostanie wykorzystane na przedstawienie rozwoju spółek startup dzięki wykorzystaniu przez nie kapitału inwestycyjnego

KIEDY:

15 października 2015, 26 października 2015

04 listopada 2015, 11 listopada 2015

Godz. 9:30 – 15:30

GDZIE:   EXPO – ŁÓDŹ (dawne Międzynarodowe Targi łódzkie), Al. Politechniki 4 Łódź

http://www.rsi.lodzkie.pl/

https://www.facebook.com/rsi2030

Partners: