Nokia też wspiera kobiety!

W kwietniu 2016 ruszyła akcja Nokia Meetup stworzona przez krakowskie Centrum R&D Nokii. Geek Girls Carrots wzięło udział w pracach nad opracowaniem tego programu. W tym wypadku nie tylko chodzi o naszą misję przyciągania kobiet do IT, ale także zachęcania kobiet do dalszego rozwoju w tej branży.

 

LOGO_CENTRUM

Co to jest Nokia Meetup? To cykl spotkań, warsztatów oraz aktywności mających na celu wsparcie rozwoju pracowników, w szczególności kobiet. Zgodnie z duchem Karotek jak i  Centrum R&D Nokii, program jest otwarty dla wszystkich chcących brać w nich udział, także dla mężczyzn.

Co będzie działo się w ramach Nokia Meetup? Po pierwsze, będą spotkania i wystąpienia kobiet odnoszących sukcesy w technologiach. Po drugie, powstanie forum do wewnętrznej dyskusji o kulturze organizacyjnej i wzmocnienie kanału przepływu informacji na linii pracownicy-kadra zarządzająca. Po trzecie, będzie przestrzeń na rozmowy o awansach w strukturze firmy oraz możliwości rozwoju. Integracja, informacja i inspiracja będą przyświecać całej akcji.

Do tej pory odbyły się m.in. spotkania z „role models”, sesje networkingowe dla kobiet pracujących w krakowskim oddziale Nokii oraz inspirujący wykład na temat technologii 5G, a to jeszcze nie koniec. W tym roku planowane są szkolenia rozwojowe, spotkania z działem HR na temat ścieżek kariery i mniej formalne wydarzenia sportowe. Będzie się działo, a nas bardzo cieszy, że firmy podejmują swoje wewnętrzne działania, żeby wspierać kobiety i jednocześnie pamiętać o panach.


Rozpoczęcie Nokia MeetupKobiety w Noki

Partners: